Langstlevende

In het erfrecht (Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek) wordt met de langstlevende de achterblijvende echtgenoot of geregistreerd partner van de erflater bedoeld in het geval dat zij samen één meer kinderen hadden. In het spraakgebruik wordt de term langstlevende ruimer gebruikt en valt ook de ongehuwde of kinderloze partner er onder. Het veel gebruikte begrip “testament op de langstlevende” heeft geen vaste wettelijke betekenis. Er kan van alles onder vallen, van een eenvoudig vruchtgebruik testament tot een volledige onterving van de kinderen ten gunste van de partner.

Scroll naar boven