Inbreng giften

Inbreng van giften betekent dat giften van de erflater aan een erfgenaam worden verrekend bij overlijden. Dit gebeurt doordat de waarde van de giften bij de erfenis wordt opgeteld en vervolgens in mindering komt op het erfdeel van de betreffende erfgenaam. Onder het nieuwe erfrecht (sinds 2003) is er alleen sprake van een verplichting tot inbreng indien de erflater dit heeft voorgeschreven bij de gift of in een testament. Het uitgangspunt is dus dat giften niet worden ingebracht, tenzij anders is bepaald door de erflater.

Scroll naar boven