Hypotheekrecht

Een hypotheekrecht is een zekerheidsrecht op een registergoed, waardoor de betreffende schuldeiser voorrang heeft boven andere schuldeisers. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat iemand failliet gaat en veel schuldeisers heeft. Als één van deze schuldeisers een hypotheekrecht heeft op de woning van de failliet, krijgt die schuldeiser bij voorrang boven andere schuldeisers zijn geld terug. Ook geeft het hypotheekrecht aan de schuldeiser de mogelijkheid om het onderpand op een executieveiling te verkopen als de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt. Een hypotheekrecht kan alleen worden gevestigd met tussenkomst van een notaris.

Scroll naar boven