Herroepen

Het herroepen van een testament houdt in dat je eenzijdig bepaalt dat je testament, of een deel daarvan, vervalt. Zo kun je bijvoorbeeld al je testamenten herroepen waardoor je nalatenschap volgens de wet vererft. Of je kunt bijvoorbeeld alleen de executeursbenoeming in je laatste testament herroepen maar de rest van je testament in stand laten. Het herroepen van een levenstestament houdt in dat de daarin opgenomen volmacht met ingang van dat moment stopt. Het herroepen van een notarieel testament kan alleen bij notariële akte. Voor het herroepen van een notariële volmacht geldt deze eis niet. Wel is het belangrijk om de herroeping van je levenstestament of notariële volmacht altijd met je notaris te bespreken. Als je dat niet doet, blijft het mogelijk dat de notaris afschriften van de akte afgeeft terwijl dat niet je bedoeling is.

Scroll naar boven