Gezamenlijk

Het begrip gezamenlijk kan juridisch gezien verschillende betekenissen hebben. In sommige gevallen wordt er mee bedoeld dat meerdere personen samen rechthebbende zijn van een bepaald goed. Denk bijvoorbeeld aan twee samenwoners die samen eigenaar zijn van een huis. In andere gevallen wordt er mee bedoeld dat meerdere personen een bepaald recht alleen samen kunnen uitoefenen. Denk bijvoorbeeld aan twee personen die geld hebben geleend aan een derde persoon en bepaalde rechten uit de geldlening alleen samen mogen uitoefenen. Of aan twee gevolmachtigden die de volmacht alleen gezamenlijk (dus samen) mogen uitoefenen.

Scroll naar boven