Gemachtigde

Een gemachtigde is een vertegenwoordiger op grond van een volmacht. Degene die de volmacht verleent wordt de volmachtgever genoemd en degene die de volmacht ontvangt is de gemachtigde.

Scroll naar boven