Erfstelling

Een erfstelling is de benoeming van één of meerdere erfgenamen in een testament. Men wordt pas erfgenaam door aanvaarding van de nalatenschap nadat de testateur is overleden. Je kunt iemand tot erfgenaam benoemen voor de gehele nalatenschap of voor een breukdeel of percentage als je meerdere erfgenamen benoemt. Een erfstelling kan niet zien op een specifiek goed, zoals een huis of een geldbedrag. In dat geval is sprake van een legaat.

Scroll naar boven