Erfrecht

Het erfrecht is het gedeelte van de wet dat de erfopvolging beheerst. Het erfrecht omvat bijvoorbeeld de rechten en plichten van de erfgenamen, de executeur en de schuldeisers van de overledene. Je vindt het erfrecht in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. De wet is geheel vernieuwd per 1 januari 2003. Sindsdien wordt gesproken van het “nieuwe erfrecht”.

Scroll naar boven