Erfopvolging bij versterf

De erfopvolging bij versterf is het gedeelte van het erfrecht dat – bij ontbreken van een erfstelling in een testament – bepaalt wie als erfgenamen tot de nalatenschap worden geroepen. Zonder testament zijn dat in beginsel de echtgenoot of geregistreerd partner van de overledene, tezamen met de kinderen. Als in deze groep geen enkele erfgenaam en ook geen plaatsvervuller opkomt, zijn de ouders, broers en zusters van de overledene erfgenaam. Daarna zijn er nog twee groepen, bestaande uit de grootouders en overgrootouders of hun plaatsvervullers. Bloedverwanten verder dan de zesde graad erven niet op grond van het erfrecht bij versterf.

Scroll naar boven