Erfgenaam

De erfgenaam is degene aan wie de erfenis nagelaten wordt. Je kunt erfgenaam zijn op grond van de wet of op grond van een erfstelling in een testament. Een erfgenaam kan familie zijn (op grond van de wet of het testament), maar bijvoorbeeld ook een vriend of een goed doel (op grond van een testament). Er kunnen één of meer erfgenamen zijn. Door de aanvaarding van de nalatenschap volgt de erfgenaam de overledene – met terugwerkende kracht vanaf het overlijden – op in al zijn rechten en plichten. Een erfgenaam kan dus ook schulden erven. Het is niet verplicht om erfgenaam te zijn. Je kunt een erfenis ook verwerpen.

Scroll naar boven