Erfbelasting

Erfbelasting is de belasting die je betaalt als je iets ontvangt uit een erfenis op grond van een erfstelling of een legaat. De hoogte van de erfbelasting hangt af van de waarde van de verkrijging en de relatie tot de overledene. Er is altijd sprake van een vrijstelling. De hoogte hiervan hangt onder andere af van de relatie tot de overledene. De erfbelasting is geregeld in de Successiewet 1956.

Scroll naar boven