Decharge

Decharge betekent dat een persoon wordt ontslagen van aansprakelijkheid voor bepaalde verplichtingen of handelingen. Decharge van de executeur houdt in dat de erfgenamen akkoord geven op de wijze waarop de executeur de erfenis heeft afgewikkeld. Het is gebruikelijk om dit te doen nadat de executeur rekening en verantwoording heeft afgelegd.

Scroll naar boven