Curatele

Curatele is een vergaande maatregel die de rechter kan opleggen aan meerderjarigen die hun persoonlijke en financiële belangen niet meer zelf kunnen behartigen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij mensen met een verstandelijke beperking. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam en wordt vertegenwoordigd door een curator.

Scroll naar boven