Boedelbeschrijving

Een boedelbeschrijving is een overzicht van alle bezittingen en schulden van de overledene op de dag van overlijden. Het is dus een beschrijving van de gehele nalatenschap. In sommige gevallen is een boedelbeschrijving verplicht. Bijvoorbeeld in het geval dat er een executeur is benoemd. In sommige gevallen moet de boedelbeschrijving in een notariële akte worden vastgelegd. Bijvoorbeeld in het geval dat een erfgenaam minderjarig is. 

Scroll naar boven