Bewind

Een testamentair bewind is een door de overledene bij testament ingesteld bewind over het erfdeel van een erfgenaam. Het bewind kan ook op de hele erfenis zien (van alle erfgenamen) of op een legaat voor iemand die geen erfgenaam maar legataris is. De erfgenaam of legataris staat zelf niet onder bewind. Het bewind zit alleen op het geërfde vermogen. Het bewind houdt in dat iemand anders, de bewindvoerder, het geërfde vermogen beheert.

Scroll naar boven