Bestuurder

Een bestuurder van een rechtspersoon is iemand die de rechtspersoon bestuurt en vertegenwoordigt. Dit kan bijvoorbeeld een directeur van een BV zijn of een bestuurder van een stichting. De bestuurder is verantwoordelijk voor het beleid en de gang van zaken binnen de rechtspersoon. Hij of zij moet zich daarbij houden aan de wet en de statuten van de rechtspersoon. Bestuurders worden op verschillende manieren benoemd. De bestuurder van een BV wordt benoemd door de aandeelhouders. De bestuurder van een stichting wordt benoemd door het bestuur. Bij een vereniging wordt de bestuurder benoemd door de leden.

Scroll naar boven