Beperkt recht

Een beperkt recht is een recht dat is afgeleid van een ander recht. Het is een recht dat niet het volledige genot van een zaak geeft, maar slechts een gedeelte daarvan. Voorbeelden van beperkte rechten zijn het recht van erfpacht, het recht van opstal en het recht van vruchtgebruik.

Scroll naar boven