Authentieke akte

Een authentieke akte is een ondertekend document dat door een openbaar ambtenaar, zoals een notaris, is opgesteld. Een schriftelijke verklaring of overeenkomst die zonder tussenkomst van een openbaar ambtenaar is opgesteld heet een onderhandse akte. Voorbeelden van authentieke akten zijn een testament, een hypotheekakte of een akte van huwelijkse voorwaarden.

Scroll naar boven