Anbi register

Het ANBI-register is een register van de Belastingdienst waarin alle ANBI’s staan vermeld. Het register is openbaar en iedereen kan het raadplegen. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Daarnaast moet de instelling voldoen aan een aantal extra voorwaarden. Een ANBI kan gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen als het een schenking of erfenis krijgt. 

Scroll naar boven