Afschrift

Een afschrift is een gewaarmerkte kopie van een notariële akte. De originele akte wordt ondertekend door de partijen en de notaris. Dit gebeurt op speciaal papier (vignetpapier). Een afschrift van de akte wordt gemaakt met hetzelfde papier. Op de laatste pagina van het afschrift staat de handtekening van de notaris en de ambtstempel. Op een afschrift staan dus geen handtekeningen van partijen.

Scroll naar boven