Aanwas

Aanwas is een term die wordt gebruikt in het erfrecht. Bij aanwas komt het aandeel van een erfgenaam die verwerpt of vooroverlijdt op bij het erfdeel van een andere erfgenaam. Het aandeel van de andere erfgenaam wordt hierdoor groter

Scroll naar boven